Завършили сте 0% от този въпросник
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

АНКЕТНА КАРТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

Уважаеми работодатели,

         Университетският център за кариерно развитие провежда проучване във връзка с професионалната подготовка и реализация на възпитаниците на Югозападния университет ”Неофит Рилски”. Обръщаме се към Вас с молба да споделите отношението си като отделите 10 минути и отговорите на въпросите!

          Вашето експертно мнение за възпитаниците, които работят или са работили при Вас, участват или са участвали в стажантски практики или програми е важно за нас, защото е възможност за повишаване на професионалната им квалификация и за подобряването на учебния процес в Университета.

          Личните данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725. Поверителността на отговорите ще бъде запазена изцяло. Информацията се събира за целите на Университетския център за кариерно развитие, като се съхранява и анализира за срок от 5 години.

There are 31 questions in this survey.