Завършили сте 0% от този въпросник
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ЗА ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ

 

 

Информационната карта служи за регистриране на дипломирани в Югозападния университет "Неофит Рилски" студенти. Вписването в регистъра на дипломираните студенти е от изключително значение за поддържане на връзка с възпитаниците на университета и проследяване на кариерното им развитие.

Поверителността на всички отговори ще бъде запазена изцяло, като те ще се събират само за описаните по-горе цели, както и за информиране при наличие на подходящи, според завършената специалност, възможности, мероприятия, позиции в резултат на партньорството между работодатели и Университетския център за кариерно развитие. Информацията се съхранява и анализира за срок от 5 години.

   

 

There are 26 questions in this survey.